Enneagram type 3 – Competitieve Presteerder
Winnaar – Doelgericht – Kameleon – Workaholic – Imago

Enneagram type 3
Drieën zijn ‘doeners’ en zijn meestal praktisch en taakgericht ingesteld. Ze zijn competitief en brengen offers om hun doelen te bereiken en succesvol te lijken. Drieën gaan daarin zover dat ze hun imago aanpassen aan hun omgeving, als een kameleon. Ze werken enorm hard voor succes en hun doelen en riskeren overbelast te raken. Drieën hanteren het motto: “ik ben wat ik doe” en willen liefst beoordeeld worden op hun prestaties. ‘Kan niet’ komt niet voor in hun vocabulaire. Ze hebben vaak weinig oog voor emoties en gevoelens van anderen en ook niet voor die van henzelf.

Emotionele drijfveer en ontwikkeling
Drieën zijn ijdel en creëren een gepolijst imago van zichzelf. Ze leven hun leven graag door de ogen van anderen. Het imago van status en succesvol zijn in deze maatschappij is belangrijk voor Drieën om zich geaccepteerd en erkend te voelen. De weg van ontwikkeling ligt voor Drieën in het accepteren dat jezelf zijn al genoeg is en dat je daarvoor geen gepolijst imago hoeft neer te zetten.

Wereldbeeld
Drieën zien de wereld als een plek voor winnaars (‘survival of the fittest’). Daarom moeten ze ten allen tijde ervoor zorgen dat ze niet falen en hun succes kunnen waarborgen. Wanneer je faalt, tel je niet meer mee.

Toolbox
Vanuit het ‘Integrative Enneagram’ wordt elk Enneagram type uitgedaagd om alle types in zichzelf te integreren. Enneagram type 3 is standaard al verbonden met de vier volgende types:

Enneagram type 2: Attente Helper
Enneagram type 4: Intense Creatieveling
Enneagram type 6: Loyale Scepticus
Enneagram type 9: Aangepaste Bemiddelaar

Subtypes
Ieder Enneagram type heeft drie subtypes met een bepaalde focus: zelfbehoud, sociaal en één-op-één. Bij Enneagram type 3 wordt het subtype zelfbehoud (SP) weergegeven als de ‘Perfect & Deugdzaam’. Dit subtype gaat tegen ijdelheid in doordat ze een imago willen hebben van goed mens en manifesteren zich als autonome en efficiënte workaholics. Het subtype sociaal (SO) wordt weergegeven als de ‘In de spotlight’. Dit subtype is ijdel doordat ze op het sociale podium gezien willen worden. Deze Drieën hebben een groot talent om te verkopen of diensten te vermarkten. Ze kunnen zich elk imago aanmeten en voldoen volledig aan het gewenste plaatje. Het subtype één-op-één (SX) wordt weergeven als de ‘Verleider & Pleaser’. Dit subtype is ijdel in de zin dat ze een charismatische ‘pleaser’ willen zijn die anderen ondersteunen en daardoor ook goed overkomen. Deze Drieën zijn niet zo bezig met hun eigen status of successen, het gaat meer om er goed uit te zien en anderen te ondersteunen. Het is genoeg voor hen om gewoon er mooi uit te zien, ze hoeven niet successen te boeken om liefde te ontvangen, schoonheid is genoeg.

Beroepen
Drieën zijn zeer actiegericht, competitief en statusgevoelig. Ze zijn efficiënt en vol zelfvertrouwen en kunnen zich goed aanpassen aan diverse situaties. Dit type vind je vaak terug als ondernemers en managers in diverse branches. Ook in de politiek en film- en TV-wereld kom je Drieën veelvuldig tegen.

Meer informatie
Herken jij jezelf in Enneagramtype 3 en wil je graag aan je persoonlijke ontwikkeling werken? Door middel van onze Enneagram test weet je zeker of je echt een 3 bent. Motivatie en zichtbaar gedrag zijn namelijk niet hetzelfde. Nadat je je persoonlijke rapport hebt ontvangen, zullen wij zorgen voor twee op maat gemaakte coachingsessies. Hierin bespreken we jouw Enneagram rapport en vragen wij verder door. Ook doen we een oefening op basis van de nieuwe inzichten. Mochten er nieuwe coachingsvragen ontstaan, dan ben je van harte welkom in onze coachingpraktijk voor een vervolgtraject. Boek hier de Enneagram test.

Voor teams
Is het fijn om een 3 in je team te hebben? Wat is de rol die een 3 in kan nemen in jouw team? Het Enneagram is bij uitstek geschikt om toe te passen binnen teams. Als teambuilding, teamevaluatie, teamtraining etc. Graag gaan wij in gesprek om een passende teamworkshop voor jouw team te verzorgen. Neem contact op.

wenhcoaching

Author wenhcoaching

More posts by wenhcoaching
Bel ons